Maailmassa on juuri nyt meneillään ennennäkemättömän epävarmuuden ajanjakso.

Olemme siirtymässä yhdestä ajanjaksosta seuraavaan. Taloudelliset kriisit ovat päällä ja ihmiset eivät enää luota kaikkiin vanhoihin totuuksiin.

Ei kannata luottaakaan. Monet näkemykset, luulot ja uskomukset ovat vanhentuneita tai eivät vain sovi tähän päivään.

Meillä ei ole enää varaa elää kuten ennen ja ihmiset tuntevat sen syvällä sisimmässään. Tai vähintään kukkarossaan. Me etsimme yhteyttä tärkeisiin perusasioihin ja perusarvoihin.

Uuden ajan taloudellisesta hyvinvoinnista nauttivat ihmiset ovat 5-10 vuoden takaiseen aikaan verrattuna vähemmän materialistisia, vähemmän statusorientoituneita, enemmän kiinnostuneita henkilökohtaisesta kasvusta, ystävistä ja perheestä sekä ympärillä olevista yhteisöistä ja niihin osallistumisesta. Onnellisuustutkimukset ovat todentaneet näiden tekijöiden tuottavan onnellisuutta ja tyytyväisyyttä omaan elämään.

Uuden ajan taloudelliseen hyvinvointiin kuuluvat myös monet asiat, joihin oravanpyörässä elävät ovat vasta alkaneet kiinnittää huomiotaan. Ihmiset ovat alkaneet ottaa enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Uudentyyppiseen taloudelliseen hyvinvointiin kuuluvat paikallinen ja kestävä energiantuotanto, lähi- ja luomuruoka ruokapiireineen, energiatehokkaat autot ja talot, kierrätys ja upcycling (hyödyttömän materiaalin muuttaminen hyödylliseen ja arvokkaampaan muotoon) sekä vertaispalvelut, kuten aikapankkitoiminta ja yhteiskäyttöautot. 

Lisäksi itsestään huolta pitävät ihmiset elävät niin, että he voivat tulevaisuudessa olla mahdollisimman vähän riippuvaisia lääkkeistä tai lääketieteen kehityksestä. Oikea ja aito ruoka on monille paras lääke.

Uudessa taloudessa omistaminen ei enää ole varakkuuden mitta eikä sillä enää ole samaa yliarvostettua statusmerkitystä kuin mitä vielä vuosikymmen sitten. Taloudelliseen hyvinvointiin kuuluu sekä omasta että yhteisestä omaisuudesta huolehtiminen. 

Kaikkea ei tarvitse omistaa voidakseen sitä käyttää. Jakamistalouden palvelut mahdollistavat sekä uskomattomia kokemuksia ja elämyksiä että arkea helpottavia toimintoja. Lisäksi jakamistalous nostaa arvokkaiden resurssien käyttöastetta. Tällöin esimerkiksi asunnot, toimistotilat ja autot ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja niitä hyödynnetään monipuolisesti.

tumblr_mjco89cUVY1rkz363o1_1280.jpg

Naisten rooli ja merkitys taloudessa

Naiset tekevät kotitalouksien tärkeimmät päätökset. Ja naiset ovat aliarvostettu, ylikäytetty ja osittain alisuoriutuva voimavara suomalaisessa taloudessa. Naiset mahdollistavat suomalaisen hyvinvoinnin toteuttamalla sitä konkreettisesti esimerkiksi kouluissa ja sairaaloissa, mutta kotitalouksien taloudellisissa päätöksissä he voisivat olla huomattavasti nykyistä enemmän mukana.

Edellä sanottu on yleistys. Naiset ovat elämässään keskenään erilaisissa tilanteissa ja kantavat eri lailla vastuuta eri asioista. Mutta yleisellä tasolla katsottuna naisten päätöksiä talousasioissa tarvitaan tulevaisuudessa enemmän.

Miksikö? Siksi, että naisten arvomaailma voi vielä pelastaa tämän maapallon ja elämän.

Seuraavasta kuvasta näkyy suuresti kunnioittamani arvotutkijan ja entisen yhtiökumppanini Martti Puohiniemen tekemien suomalaisten arvotutkimusten tuloksia sukupuolittain ja ikäryhmittäin.

Naisten ikäluokat on merkitty karttaan punaisella katkoviivalla. Miesten ikäluokat on merkitty sinisellä yhtenäisellä viivalla. Kuvaa tulkitaan siten, että esimerkiksi 15-25-vuotiaat naiset sijoittuvat kokonaisena luokkana keskimäärin punaisen pisteen 20 kohdalle. Sinisen pisteen 40 kohdalla on 35-45-vuotiaiden miesten ikäluokan keskimääräinen sijainti, ja niin edelleen.

Yksilötasolla sekä naiset että miehet asettuvat luonnollisesti kuka mihinkin kohtaan arvokartalla.

Lähde: Martti Puohiniemi

Lähde: Martti Puohiniemi

Akselistossa on pystysuunnassa kaksi toisilleen vastakkaista arvoa. Itsensä ylittämisen arvo voimistuu, mitä ylemmäs kuviossa mennään. Vaaka-akselin alapuolella itsensä korostamisen arvo voimistuu, mitä alemmas kuviossa mennään.

Vaakasuunnassa olevat toisilleen vastakkaiset arvoparit ovat myönteisyys muutokselle sekä myönteisyys vakaudelle. Vasemmalla puolella kuviota ollaan keskimäärin enemmän muutosorientoituneita ja haetaan uusia asioita ja toimintamalleja. Oikealla puolella tavoitellaan enemmän vakautta ja pyritään säilyttämään perinteitä ja tapoja.

Karttaan on merkitty myös yksittäisten arvojen sijainnit. Arvoja ovat itseohjautuvuus, universalismi, hyväntahtoisuus, turvallisuus, yhdenmukaisuus, perinteet, valta, suoriutuminen, hedonismi eli nautintojen tavoittelu sekä virikkeellisyys.

Mitä kartta meille kertoo? 

Tulkitaanpa sitä hieman. 

Naisten yleisessä arvopohjassa on merkittäviä eroja miesten arvopohjaan verrattuna. Naisten arvomaailma suuntautuu huomattavasti enemmän kehitykseen, itsensä ylittämisen ja yhteisöön kun taas miehillä fokus on enemmän yksilössä, itsensä korostamisessa sekä kamppailussa. 

Universalismi, itseohjautuvuus ja hyväntahtoisuus ovat arvoina suuremmassa roolissa naisten arvopohjassa kun samaan aikaan miehillä korostuu keskimäärin enemmän hedonismi, suoriutuminen ja valta.

Tämä ei varmaankaan ole yllätys.

Vaaka-akseli kuvaa ihmisen tarvetta, valmiutta ja halua muutokseen tai vakauteen. On tärkeää havaita, että iän myötä vakauden arvostaminen lisääntyy niin naisilla kuin miehilläkin.

On tietenkin jokaisen omasta arvopohjasta kiinni, minkälaista muutosta kaipaa, jos minkäänlaista. 

Tällä hetkellä meidän olisi nähdäkseni tärkeää päästää irti itsensä korostamisen kulttuurista ja tuoda enemmän esiin itsensä ylittämisen arvoja. Samoin kehitys ja yhteisö ovat tässä maailman tilanteessa mielestäni enemmän tavoittelun arvoisia kuin yksilö ja kamppailu.

20-50-vuotiaat naiset ovat se ryhmä suomalaisia, jotka voivat tätä maata ja taloutta uudistaa kestävän kehityksen positiiviseen suuntaan enemmän kuin mikään muu ryhmä.

Elätkö arvojesi mukaisesti?

Arvot ovat siis periaatteita ja asioita, joilla on meille suuri sisäinen merkitys. Omien arvojen mukaan eläminen tuo meille sielunrauhan. Muunlainen elämä hiertää omatuntoamme ja jos emme tiedosta omien arvojemme polkemista, vahingoitamme sisäistä kompassiamme.

Arvot ovat ihanteita ja aatteita, joihin pohjaamme päätöksemme. Arvot ovat kuin näkymätön eettinen dna, joka auttaa meitä tunnistamaan oikean väärästä. Arvot heijastavat uskomuksiamme ja ovat siten kulttuurisia ja kasvatuksellisia. Käyttäytyminen ja toiminta, se mitä oikeasti teemme, paljastaa arvomme. Se, miten käytämme aikaamme ja rahaamme kertoo paljon siitä, keitä me olemme ja minkä puolesta seisomme.

Jos ihmisellä ei ole positiivisia arvoja ja ihanteita, joiden puolesta seisoa, hän on melkolailla täysin muiden vietävissä.

Löydät omia arvojasi kulutuskäyttäytymisestäsi ja siitä, miten suhtaudut rahaan ja sen kuluttamiseen. 

Monelle kulutuksen kautta ilmenevät arvot eivät vastaa niitä arvoja, joiden mukaan oikeasti haluaisi elää. Oletko sinä siinä tilanteessa, että huonot tavat, sosiaalinen paine, tylsistyminen tai välinpitämättömyys ovat vieneet sinut liian kauas aidosta itsestäsi?

Harjoittelulla mestariksi 

Raha kuvastaa elämäsi tärkeintä omaisuutta ja niitä ainoita asioita, jotka todella ovat sinun: aikasi ja elämän energiasi. Raha on palkkatyöläisen ja yrittäjän aikaa ja elämänenergiaa, toiseen muotoon muutettuna. Siksi rahasta ja sen käytöstä kannattaa tulla tietoiseksi. Kun käytät rahaa, käytät elämän energiaasi. Raha voi tuoda onnea kun sitä käyttää omien arvojen mukaisesti.

Kukaan ei ole seppä syntyessään, ei ainakaan talouteen liittyvissä asioissa. Taloudelliseen hyvinvointiin liittyy monta eri asiaa ja ajatusmallia, jotka eivät suinkaan ole ihmiselle luonnostaan tuttuja. Olemme jatkuvasti erilaisten sisäisten ja ulkoisten ärsykkeiden kohteena ja ne pyrkivät vaikuttamaan meidän päätöksiimme ja valintoihimme. Siitä syystä meidän tulee oppia, tietää ja ymmärtää tietyt perusasiat voidaksemme rakentaa elämällemme vahvan ja oman näköisemme taloudellisen hyvinvoinnin pohjan.

Koko maailma tarvitsee itsenäistä ajatteluasi voidakseen jättää taakseen vanhakantaiset ajatusmallit, patrioottiset asetelmat ja kestämättömät, materialistiset, kilpailulliset ja itsensä korostamisen arvot.

Joten tämä on tärkeää.

Sinun tulee tarkoituksellisesti ja ilman suuria intohimoja kyseenalaistaa omat sisäiset rahaan ja rikkauteen liittyvät käsityksesi.

Onko juuri sinulla tarvetta tällaiselle itsetutkiskelulle? Ehkä ei. Mutta melko varmasti on, mikäli:

  • Kulutat enemmän kuin ansaitset
  • Rahasi eivät ikinä tunnu riittävän
  • Et tiedä säästämisen hyötyjä etkä tunne säästämisen keinoja
  • Et pidä työstäsi, mutta koet, että sinulla ei ole vaihtoehtoa
  • Sinun tarvitsee tehdä kahta työtä saadaksesi rahat riittämään
  • Juuri kun saat rahasi viimein riittämään, jotain yllättävää sattuu ja olet taas pulassa
  • Olet niin pihalla kaikessa rahaan liittyvässä, että jätät hommat ammattilaisille, jotka tienaavat sinun tietämättömyydelläsi.

Olen rakentanut talouden harjoitusohjelman suomalaisille naisille ja koonnut sen kirjaksi. Treeniohjelma on melko rankka ja siitä löytyy monta erilaista haastetta meille oman elämämme kuningattarille. Kirjani Kukkaron kuningatar on Atena Kustannuksen vuonna 2017 julkaisema tietokirja, johon voit tutustua täällä.

Kukkaron_kuningatar_kansi_2.jpg

Rehellisyys on suomalaisille tärkeä arvo ja vahvana pidetty ominaispiirre. Ainakin olemme itse sitä mieltä ja olemme siitä ylpeitä. Rehellisyys, suoraselkäisyys ja uskollisuus itselle ovat saman asian erilaisia ilmentymiä.

Omissa taloudellisissa asioissasi rehellisyys tarkoittaa sitä, että tiedostat ansaitsemistapasi ja kulutuksesi todelliset vaikutukset itseesi, välittömiin läheisiisi sekä luontoon ja maapalloon. Taloudellinen suoraselkäisyys tarkoittaa, että tiedät, mikä määrä rahaa ja tavaraa on sinulle tarpeeksi ja mikä on liikaa ja pelkkää roinaa. Uskollisuus itselle tarkoittaa, että kaikki taloutesi päätökset ovat johdonmukaisesti linjassa omien arvojesi kanssa.

Tässä treeniohjelmassa kehitämme näitä kaikkia piirteitä itsessämme. Lisäksi selvitämme henkilökohtaiset arvomme, jotta osaamme tehdä juuri meille sopivia ja kokonaisvaltaisesti hyvältä tuntuvia taloudellisia päätöksiä.

tumblr_mlsetsKySj1rkz363o4_1280.jpg

Kokonaiskuva uuteen talouteen: kiertotalous

Me tarvitsemme tulevaisuuden vision, jota kohti kulkea. Meillä tulee olla jokin malli, jonka toteuttaminen inspiroi meitä, antaa toivoa ja auttaa meitä valinnoissamme. Ollaksemme paikkamme arvoisia kukkaron kuningattarina ja valtakuntamme valtiaina, meidän pitää olla selvillä uusista asioista, uusista toimintamalleista ja käytännöistä, joita jossain muualla jo mietitään ja kokeillaan. Meidän pitää opiskella ja kouluttautua vähintäänkin kaikessa siinä, mikä on elämäntehtävämme kannalta ratkaisevaa.

Tämän hetken kiinnostavin tulevaisuuden visio on kiertotalous, joka ratkaisee toteutuessaan monta maailmamme ongelmaa. Siksi meidän tulee mielestäni ymmärtää mitä se on, miten se toimii, miksi se on tärkeää ja miten me voimme edistää sitä. 

Perinteiset teolliset tuotanto- ja liiketoimintamallit vaativat päivittämistä nykyaikaan. Vanhakantaisessa mallissa maapallon luonnonvaroista otetaan aina uutta raaka-ainetta, valmistetaan uusi tuote, joka myydään asiakkaalle, joka heittää sen lopulta roskiin ja se päätyy kaatopaikalle. Tämä malli on saanut huomattavasti järkevämmän, tehokkaamman, vähemmän maapallon resursseja kuluttavan ja taloudellisesti tuottavamman vaihtoehdon, jota kutsutaan kiertotaloudeksi.

Kiertotalous on 1980-luvulla kehitetty konsepti, joka on pikkuhiljaa saanut jalansijaa merkittävissä organisaatioissa ja yrityksissä. Kiertotalous on kokonaan uudelleen suunniteltu tuotantojärjestelmä, jossa lähtökohtaisesti ei synny jätettä tai mitään muutakaan ylimääräistä tai käyttökelvotonta.

Kiertotalous on täysin erilainen ja aiemmasta poikkeava tapa nähdä tuotantoa, käyttöä ja kulutusta. Yrityksen tehtävä kiertotaloudessa ei enää ole maksimoida yksikkömyyntivolyymia vaan asiakassuhteitaan ja palvelumyyntiään. Tuotetta ei enää suunnitella tarkoituksella tietyn käyttöajan jälkeen hajoavaksi tai vanhenevaksi, vaan se rakennetaan niin kestäväksi, että asiakas voi käyttää sitä mahdollisimman kauan.

Kyse on uusista strategisista liiketoimintamalleista, jotka kehittävät yritysten kilpailukykyä, mahdollistavat asiakkaille tuotteiden kestävän käytön ja ottavat huomioon luonnon kestokyvyn.

Kyse on ihmisten arvokäsityksistä ja arvostuksista; siitä, mikä on kenellekin aidosti arvokasta. Kyse on yhteisöllisten arvojen ja universalismin noususta sekä materialististen arvojen heikkenemisestä. Kyse on käyttöoikeuden ja vastuullisuuden nousemisesta omistamista arvokkaammaksi asiaksi.

Kuten monet muutkin siirtymät ja muutoksen ajat historiassa, siirtyminen kaatopaikkataloudesta kiertotalouteen tulee olemaan haastava. Tulemme näkemään sekä pioneerejä että vähättelijöitä, innostuneita tekijöitä ja kateellisia sivustaseuraajia. Mutta jos kaikki osapuolet näkevät kiertotalouden hyödyt ja sen ilmeisen järkevyyden, pystymme kääntämään globaalin talouden pitkäjänteisen kestävän kehityksen ja kasvun tielle.

Jakamistalous on järkevä kuluttamisen muoto

Jakamistalous on yksittäisen käyttäjän näkökulma uuteen talouteen. Jakamistalous on kokoelma vanhoja ihmisten välisiä ja yhteistoiminnallisia resurssien jakamistapoja, jotka ovat tänä päivänä löytäneet uusia sovellusmahdollisuuksia kehittyneen informaatio- ja viestintäteknologian myötä.

Jakamistaloudella tarkoitetaan yksityishenkilöiden välistä taloutta ja kulttuuria, jossa ihmiset käyttävät omia resurssejaan nykyistä tehokkaammin muun muassa myymällä eteenpäin tai kierrättämällä tarpeettomat tavarat sekä yhteiskäyttämällä tarvitsemiaan tavaroita tai esimerkiksi autoja. Muita esimerkkejä ovat ylimääräisen huoneen vuokraaminen reissaajalle, kimppakyydit ja oman osaamisen jakaminen koulutuspalveluna.

Miksi tällaista kulttuuria kannattaa edistää? 

Siitä on hyötyä kaikille: se säästää ihmisten rahaa, aikaa ja ympäristöä. Se mahdollistaa siirtymisen kiertotalouteen. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja vahvistaa olemassaolevia sosiaalisia siteitä.

Vaikka jakamistaloudessa tavaran käyttöarvo on tärkeämpi kuin vaihtoarvo, jakamistalous ei sisällä utopistista ideologiaa maailmasta, jossa rahaa ei tarvita. Raha on kätevä vaihdon väline ja sitä tarvitaan myös jatkossa. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse ostaa uutena, aina ei tarvitse käyttää euroja ja joskus euroja voi tienata vuokraamalla jotain omaa tavaraansa, jolle ei sillä hetkellä ole juuri muuta käyttöä.

Sitä paitsi meillä voi ihan lähitulevaisuudessa on helppokäyttöisiä digitaalisia maksuvälineitä ja maksujärjestelmiä, jotka ovat huomattavasti tehokkaampia ja edullisempia käyttää kuin perinteisten pankkien maksunvälityspalvelut. Bitcoin on jo olemassa ja jossain vaiheessa sen tai jonkun muun vastaavan hajautetun järjestelmän käyttö tulee olemaan arkipäivää monessa internetin kautta tapahtuvassa arvonsiirrossa. Bitcoinin sovellukset ulottuvat maksujärjestelmän lisäksi mm. sopimuksellisiin asioihin ja moneen muuhun hajautettua varmentamista vaativiin tehtäviin.

Jakamistalouteen ei välttämättä tarvita internet-verkkoa, mutta verkosta on paljon hyötyä. Ilman yhteistä verkkoa ihmisten on vaikeampi tietää, millaisia tavaroita, taitoja ja mahdollisuuksia heidän ulottuvillaan on. Ellei niitä ei ole listattu mihinkään tunnistettavasti, ei hakemalla löydy tuloksia.

tumblr_mqvsd7ij1c1rkz363o1_1280.jpg

Oman tarinani oravanpyörästä irtautumisesta, irtiotosta ja uuden löytämisestä voit lukea täältä.